zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: SWOT ANALISIS:- CARA BIJAK MENILAI SUMBER KEKUATAN ,KELEMAHAN,ANCAMAN SERTA PELUANG DIDALAM PERNIAGAAN ANDAgoogle0d30047a50102498.html

Rabu, 20 November 2013

SWOT ANALISIS:- CARA BIJAK MENILAI SUMBER KEKUATAN ,KELEMAHAN,ANCAMAN SERTA PELUANG DIDALAM PERNIAGAAN ANDA

       
              SWOT Merupakan alatan untuk membuat penilian kekuatan dan kelemahan dalam organisasi mahu pun pernigaan anda tak kira besar atau pun kecil, penilian perlu dilakukan. Walaubagimana pun, ancaman dan peluang merupakan penilian luaran organisasi atau pun perniagaan anda. untuk itu dalam pengurusan lama, SWOT diguna secara sendirian. Tetapi didalam pengurusan moden, ia digunakan dengan mengaikan bersama keupayan sumber untuk bersaing atau kelemahan sumber untuk bersaing.
            Sementara untuk peluang dan ancaman, ianya dikaitkan dengan :
a) Keupayaan (compentency)
b) Keupayaan Teras ( Core Compentency)
c) Keupayaan Cermelang ( Distinctive Competencies)


Untuk mengunakan SWOT secara tersusun,  ianya harus diikuti dengan cara berikut


IDENTIFIKASI SWOT--> BENTUK KESIMPULAN--> MENUKAR KEPADA TINDAKAN
Analisis SWOT juga amat  berguna untuk memahami dan membuat keputusan untuk semua jenis situasi dalam perniagaan dan organisasi. SWOT adalah singkatan bagi Kekuatan , Kelemahan, Peluang, Ancaman . Maklumat mengenai asal-usul dan pencipta analisis SWOT di bawah. SWOT analisis tajuk menyediakan rangka kerja yang baik untuk mengkaji semula strategi, kedudukan dan arah syarikat atau cadangan perniagaan , atau apa-apa idea lain.

            

          Melengkapkan analisis SWOT adalah sangat mudah. Analisis SWOT juga berfungsi dengan baik dalam mesyuarat sumbang saran.

            Menggunakan analisis SWOT untuk perancangan perniagaan , perancangan strategik , penilaian pesaing, pemasaran, perniagaan dan pembangunan produk dan laporan penyelidikan. Anda juga boleh menggunakan latihan analisis SWOT untuk permainan pembinaan pasukan

Analisis SWOT -Dalam penggunaan  yang berbeza

             Analisis SWOT adalah model yang berkuasa untuk situasi yang berbeza. Alat SWOT bukan hanya untuk perniagaan dan pemasaran. Berikut adalah beberapa contoh-contoh apa analisis SWOT boleh digunakan untuk menilai:

-sebuah syarikat ( kedudukannya dalam pasaran, daya maju komersial dan lain-lain )
-kaedah pengedaran jualan
-produk atau jenama
-idea perniagaan
-pilihan yang strategik, seperti memasuki pasaran baru atau melancarkan produk baru
-peluang untuk membuat pengambilalihan
-perkongsian yang berpotensi
-menukar pembekal
-penyumberan luar perkhidmatan , aktiviti atau sumber
-perancangan projek dan pengurusan projek
-peluang pelaburan
-perancangan kewangan peribadi
-pembangunan kerjaya peribadi - arahan, pilihan, perubahan, dan lain-lain
-pendidikan dan kelayakan perancangan dan membuat keputusan
hidup perubahan - mengecilkan organisasi , penempatan semula,
hubungan , perancangan mungkin juga keluarga? ..
                  Apa sahaja permohonan itu, pastikan untuk menerangkan subjek ( atau tujuan atau soalan ) untuk analisis SWOT yang jelas supaya anda kekal fokus mengenai isu utama. Ini adalah amat penting ketika orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Orang akan menyumbang kepada analisis dan melihat analisis SWOT siap mesti berupaya untuk memahami dengan betul tujuan penilaian SWOT dan implikasi yang timbul.

KESIMPULAN

             Dengan menyusun isu SWOT ke dalam kategori perancangan 6 seseorang boleh mendapatkan sistem yang membentangkan cara yang praktikal untuk menerapkan maklumat dalaman dan luaran tentang unit perniagaan, menggariskan keutamaan jangka pendek dan panjang, dan membenarkan cara mudah untuk membina pasukan pengurusan yang boleh mencapai objektif pertumbuhan keuntungan.

                  Pendekatan ini menangkap perjanjian kolektif dan komitmen mereka yang akhirnya akan perlu melakukan kerja-kerja memenuhi atau melebihi matlamat akhirnya ditetapkan. Ia membenarkan ketua pasukan untuk menentukan dan membangunkan diselaraskan, matlamat mengarahkan tindakan yang menyokong objektif keseluruhan dipersetujui antara tahap hierarki perniagaan.

YANG dicadangkan oleh
Albert S Humphrey
Ogos 2004

Menterjemahkan isu-isu SWOT kepada tindakan di bawah enam kategori

Albert Humphrey menganjurkan bahawa enam kategori:

Produk ( apa yang kita menjual ?)
Proses ( bagaimana kita menjualnya ?)
Pelanggan (kepada siapa kita menjualnya ?)
Pengagihan ( bagaimana ia sampai kepada mereka ?)
Kewangan ( apakah harga, kos dan pelaburan ?)
Pentadbiran ( dan bagaimana kita menguruskan semua ini?)
menyediakan rangka kerja yang mana isu-isu SWOT boleh berkembang menjadi tindakan dan berjaya menggunakan pasukan.

          Ini boleh menjadi sesuatu yang ' lompat ' , dan peringkat itu memerlukan penjelasan lanjut . Menterjemahkan isu-isu SWOT ke dalam tindakan, yang terbaik disusun ke dalam (atau jika perlu dipecahkan kepada ) enam kategori , kerana dalam konteks cara yang perniagaan dan organisasi kerja, ini menjadikan mereka lebih diukur dan boleh diukur , pasukan yang bertanggungjawab lebih bertanggungjawab , dan oleh itu, aktiviti-aktiviti yang lebih terkawal. Bahagian penting lain dalam proses sudah tentu mencapai komitmen daripada pasukan (s) yang terlibat, yang sebahagiannya dijelaskan dalam item ringkasan TAM Humphrey ® model dan proses.

                Setakat mengenal pasti tindakan dari SWOT isu-isu berkenaan, ia amat bergantung kepada sebab-sebab dan matlamat anda untuk menggunakan SWOT, dan juga pihak berkuasa / keupayaan untuk menguruskan orang lain anda , yang dengan implikasi keluasan SWOT dan mendalam, mungkin akan terlibat dalam perjanjian dan penyampaian tindakan.

                Bergantung kepada alasan dan keadaan , analisis SWOT boleh menghasilkan isu-isu yang sangat mudah diterjemahkan kepada (salah satu daripada enam) tindakan kategori atau analisis SWOT boleh menghasilkan isu yang lapisan beberapa kategori. Atau campuran. Apa pun, SWOT dasarnya memberitahu anda apa yang baik dan buruk tentang perniagaan atau cadangan tertentu. Jika ia adalah perniagaan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan , maka kerja-kerja menterjemah :

kekuatan (mengekalkan , membina dan memanfaatkan ),
peluang ( keutamaan dan mengoptimumkan ),
kelemahan ( perbaiki atau keluar ),
ancaman ( kira)
 kepada tindakan (masing-masing dalam salah satu daripada enam kategori ) yang boleh dipersetujui dan dimiliki oleh pasukan atau beberapa pasukan .

             Jika analisis SWOT ini digunakan untuk menilai cadangan , maka ia boleh menjadi bahawa analisis menunjukkan bahawa cadangan itu adalah terlalu lemah (terutamanya jika dibandingkan dengan lain SWOT untuk cadangan alternatif) untuk mewajarkan pelaburan selanjutnya, di mana perancangan tindakan selanjutnya , selain daripada keluar, tidak diperlukan.

             Jika cadangan itu jelas kuat (mungkin anda akan telah menyatakan ini menggunakan kaedah yang lain ), maka teruskan seperti untuk perniagaan, dan menterjemahkan ke dalam isu-isu tindakan kategori dengan pemilikan sesuai oleh pasukan (s).

              Ini adalah pemahaman saya teori Albert Humphrey yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan SWOT kepada tindakan perubahan organisasi dan kebertanggungjawaban . (Saya gembira untuk mengatakan bahawa Albert sila mengesahkan bahawa ini memang betul. )

              Terdapat cara lain untuk memohon SWOT sudah tentu, bergantung kepada keadaan dan matlamat anda, sebagai contoh jika tumpuan kepada sebuah jabatan dan bukannya keseluruhan perniagaan , maka ia boleh masuk akal untuk mengkaji semula enam kategori untuk menggambarkan bahagian-bahagian fungsi jabatan , atau apa sahaja yang akan membolehkan isu-isu yang menjadi diterjemahkan ke dalam terkawal , matlamat bertanggungjawab dan penuh.

Sumber: tesis um, buku perancangan dan strategik en zulkefli UM, buku Albert S Humphrey

Tiada ulasan: