zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 06/01/14google0d30047a50102498.html

Ahad, 1 Jun 2014

Blue Ocean Strategy
           Apakah yang dimaksudkan dengan Blue Ocean Strategy? Blue Ocen Strategy merupakan satu alat (tool, metode) yang digunakan untuk membina pasaran baru. Ketika pasaran sesebuah organisasi itu menghadapi masalah. Tool ini di cipta oleh dua orang iaitu W.Chan Kim dan Renee Mauborgne yang merupakan 2 professor dari Harvard Business School. Blue ocean strategy akan bergabung dengan Red Ocen strategy didalam menegani permaslahan yang dihadapi. Red Ocen merupak persaingan kita didalam pasaran. Red ocen merupakan kopentesi head to head dengan pesaing kita. Paling senang contohnya adalah antara dua buah pasaraya aitu pasaraya Tesco dan juga Maidin, kedua-duanya akan menawarkan harga terrendah kepada para pelanggan mereka. Ini yang dinamakan Red Ocean Strategy. Dimana pesaing antara satu sama lain akan cuba menjatuhkan pesaing yang lagi satu dengan strategy yang sama. Sedangakan Blue ocen strategy merupakan pasaran yang diciptakan ketika pasaran tidak mempuyai pesaing ataupun pesaing yang paling minimum didalam industri masing masing.  Lihat Draf dibawah:

Read more ...