zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 06/07/14google0d30047a50102498.html

Sabtu, 7 Jun 2014

FOREIGN EXCHANGE - PART 1            Pasaran pertukaran asing (Foreign-Exchange) merujuk kepada persekitaran organisasi di mana individu, perniagaan, kerajaan dan bank-bank membeli dan menjual mata wang asing dan hutang serta lain-lain instruement. Hanya sebahagian kecil transaksi harian dalam pertukaran asing sebenarnya melibatkan perdagangan mata wang. Kebanyakan urus niaga pertukaran asing melibatkan pemindahan baki elektronik antara bank perdagangan atau peniaga pertukaran asing. Pasaran pertukaran asing (Foreign-Exchange) merupakan pasaran yang paling besar dari segi kecairannya ( liquidi). Jumlah urusan Pertukaran asing yang di anggarkan di seluruh dunia adalah $3 trillion  sehari.

Read more ...