zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 02/26/14google0d30047a50102498.html

Rabu, 26 Februari 2014

BUSINESS ETHICS - ethical theory / Etika perniagaan - theory etika yang berkaintan


        Teori etika boleh dikatakan sama ada deskriptif atau normatif.
Teori Etika descriptive Normatif menerangkan tentang fenomena etika. Menyediakan peraturan dan prinsip-prinsip tingkah laku umum.
       Pendekatan descriptive yang berkaitan dngan  etika adalah untuk menggambarkan sistem moral kumpulan atau masyarakat. Oleh itu ia melibatkan penyelidikan empirikal ke atas individu, kumpulan, dan masyarakat untuk mendedahkan kepercayaan moral.


Pendekatan deskriptif dengan melibatkan etika adalah untuk menggambarkan sistem moral kumpulan atau masyarakat. Oleh itu ia melibatkan penyelidikan empirikal ke atas individu, kumpulan, dan masyarakat untuk mendedahkan kepercayaan moral.

Topik yang meliputi  oleh Etika deskriptif adalah :
  • Nilai-nilai
  • Idea-idea Etika
  • Nilai- Nilai Moral
  • Tindakan salah dan betul dan tingkah laku
  • Sistem Moral (relativisme)

Disiplin Berkaitan dengan Kajian Etika deskriptif adalah:
  • Psikologi
  • Biologi
  • Sosiologi
  • Antropologi
  • Pengajian Kebudayaan


    (Crane & Matten, 2010) mneyatakan bahawa Teori etika dikatakan Normatif jika kita mencadangkan "Cara yang betul menetapkan sesuatu moral itu adalah lakonan semata-mata.
Teori teori etika atau «teori moral» adalah bertujuan untuk membantu kita memikirkan apa tindakan-tindakan yang betul dan salah.
(Crane & Matten ) juga menyatakan bahawa "Teori-teori etika adalah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang menentukan betul dan salah untuk keadaan tertentu". 
Teori etika normatif cuba menjawab dua persoalan utama sebagai contoh:
 (1) Apakah kehidupan yang baik untuk lelaki?
 (2) Bagaimana sepatutnya lelaki bertindak?

    Teori etika normatif berkemungkinan diterjemahkan sebagai jawapan kepada permintaan untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk berurusan dengan aspek-aspek kehidupan harian.

Read more ...