zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: November 2013google0d30047a50102498.html

Jumaat, 22 November 2013

STRATEGI PERNIAGAAN : 5 STRATEGI KOMPETITIF GENERIK

         


     ASSALAMUALIKUM, POST kali ini admin nak bercerita sikit tentang stategi perniagaan. Tahukah anda terdapat pelbagai teori yang ada untuk melakukan strategi perniagaan yang tertentu? Bagi mereka yang berkesempatan untuk mendalami ilmu di menara gading pasti tahu sedikit sebanyak tentang strategi ini, Bagiu mereka yang tidak berkesempatan dan ingin mencari apakah strategi yang perlu ada. Ha ni masanya admin berkongsi dengan anda beberapa teori yang paling terkenal dimana mana penceramah selalu menyatakan.

                Memilih strategi yang terbaik merupakan satu usaha yang paling sukar sekiranya sesebuah syarikat tidak membuat analisis yang baik sebagaimana untuk menjalankan syarikat mereka.Analisis luaran dan analisis dalaman mestilah tepat dan menepati objektif analisis. Sebelum ini admain ada menerangkan dalam post sebelum ini mengenai SWOT analisis. Uh sekrang ni tegah rajin menulis blog huhuhu.

           Selepas analisis dilakukan, pemilihan strategi yang bersusai dengan strategi yang dilakukan. Strategi bolehh di emplementasikan di dua peringkat, iaitu peringkat koprat dan peringkat Perniagaan. Perlaksanaan dan penyesuain dilakukan dalam salah satu peringkat atau kedua-duanya. ini terpulang kepada hasil analisis yang telah dilakukan. Peringkat yang dimaksudkan adalah seperti berikut dan setiap peringkat mempunyai sub peringkat sebagai kompenan.

1) Peringkat Koprat ( Corporate level)
a) Peringkat pengurusan koprat ( Corporate Managerial Level)
2) Peringkat Perniagaan ( Business level)
a)Peringkat pengurusan pernigaan ( Business Managerial level)
b) Peringkat Fungsional ( Functional Managerial level)
c) Peringkat Pengurusan Operasi  (Operational Managerial level)
Apa yang akan kita bincangkan adalah strategi peringkat perniagaan

STRATEGI PERINGKAT PERNIAGAAN
         Strategi peringkat perniagaan juga dikenali sebagai peringkat kompetatif. ini disebabkan syarukat terpaksa bersaing dengan pesaing secara kompetatif seperti menurun harga yang rendah atau mengambil sesuatu tindakan yang lebih kompetatif apabila pesaing menurunkan harga produk. terdapat beberapa strategi yang mana ia telah dikumpulkan didalam StrategiLima Kompetitif Generik inilah stretegi penting yang akan kita bincangkan nanti. Jadi jangan kemana-mana teruskan membaca ye
Ini merupakan salah satu strategi yang popular. Foktor utama dalam memilih strategi ini ialah melihat dari sudut :
a) Pasaran syarikat : Luas atau Sempit
b) Daya bersaing syarikat : Harga rendah atau produk kelainan atau banyak pilihan.

          Dengan mewujudkan kombinasi daya saing, sesebuah syarikat akan berupaya menjadi kompetatif dalam sesuatu pasaran dan upaya bersaing dalam pasaran tersebut. Bagi mewujudkan daya saing inilah sesebuah syarikat boleh menggunakan  Strategi Lima Kompetatif Generik. dalam rajag dibawah menjelaskan pilihan-pilhan tersebut
Pilihan -pilhan tersebut :
a) strategi kos rendah (low cost provider strategy)
b) strategi pembezaan luas ( broad differentiation strategy)
c) strategi kos terbaik ( best cost provider strategy)
d) strategi kos rendah terfokus ( focus low cost strategy)
e) strategi fokus (focus differentiation strategy)

STRATEGI KOS TERENDAH
Syarikat menawarkan harga produk samaada barangan atau perkhidmatan yang terendah dalam industri. Oleh itu tidak ada syaruikat lain akan atau berupaya menawar harga serendah seperti syarikat itu tawarkan. Harga syarikat mestilah rendah dan bukan yang hampir sama dengan pesaing lain tetapi jauh lebih rendah dari aras pesaing.

Bagaimana untuk mencapainya
Untuk mencapai tahap ini syarikat atau organisasi hendaklah:
a) Mengawal kos-kos utama seperti:
- Skala pengeluaran ( economic of scale)
- Graf kadar pembelajaran (learning curve)
- Sumber-sumber utama ( key resource inputs)
- Nilai rantai industri ( industry vaue chain)
- Membahagi peluang kepada unit-unit lain dalam organisasi
- Melihat kepada kelebihan intergrasi atau Outsourcing
- Kebaikan dan keburukan menjadi pengerak pertama
- Kadar menguna keupayaan yang maksimum
- Pilihan strategi dan keputusan dalam operasi
b) Menilai kembali rantai nilai syarikat
Salah satu cara yang amat berkesan untuk mencapau strategi kos terendah ialah menilai kembali nilai rantai untuk mencapai kos yang lebih rendah dalam operasi serta pengeluaran bagi mengikis semua kos-kos yang tidak perlu atau yang boleh dikurangkan.  ini dapat dicapai dengan mengunakan inovasi. BOS atau Strategi Laut biru  (Blue Ocean Strategy), ER2C - iaitu apa yang perlu dibuang. Kurangkan, naikkan dan wujudkan (Eliminate, Reduce, Raise anda Create) diaman kanvas strategi digunakan untuk melukis carta kedudukan syarikat dalam penawaran perkhidmatan berbanding dengan pesaing lain. 

STRATEGI PEMBEZAAN LUAS

Strategi ini dialkukan dimana syarikat hendaklah mempastikan bahawa produk mereka samaada barangan atau perkhidmatan adalah berlainan dari pesaing-pesaing dalam industri.

Bagaimana untuk mencapainya:
a) mempastikan ciri-ciri produk adalah rendah kos pengeluaranya walau meneoati kehendak pelanggan
b) meningkat keuoyaan kelebihan produk
c) memenuhi kehendak pelanggan terhadao produk

STRATEGI KOS TERBAIK

Dalam melaksankan strategi ini syarikat hendaklah menwarkan barangan yang lebih nilai membeli kepada pelanggan pada harga yang lebih rendah daripada pesaing-pesaing lain dalam industri. Ini tidak bermakna inya akan menjadi produk yang terendah harganya dalam pasaran.

Bagaimana hendak mencapainya : 
a) Memberi pelanggan lebih nilai membeli 
b) membina sumber syarikat untuk mencapai tahap diaatas

STRATEGI FOKUS (PASARAN KHAS) BERDASARKAN KOS RENDAH

              Dalam strategi ini syarikat memberi konsentrasi untuk beberapa segemen pasaran sahaja pada kadar kos yag lebih murah dari pesaing. ini hanya dapat dicapai sekiranya syarikat berupaya menawarkan produk dengan kos rendah secara signifikan atau jenis seperti terendah dari orang lain.

Bagaimana untuk mencapainya:
a) Memperbaiki rantai nilai sama ada dalam segi proses dan kos 
b) Memasuki idea-idea inovatif dalam operasi dan pengeluaran 

STRATEGI FOKUS (PASARAN KHAS) BEDASARKAN KELIANAN

           Ini bermakna syarikat hanya memberikan konsentrasi terhadap ciri-ciri produk atau perkhidmatan berbanding dengan pesaing-pesaing lain dalam industri.

Bagaimana untuk mencapainya :
a) Segmen pembeli atau pelanggan mestilah jelas kepada syarikat tentang apakah yang mereka mahu, ingin       lihat tentang ciri-ciri kelainan produk.

Sumber : tesis Um , penyelarasan dan perlaksanan strategi - En zul UM
Read more ...

Rabu, 20 November 2013

SWOT ANALISIS:- CARA BIJAK MENILAI SUMBER KEKUATAN ,KELEMAHAN,ANCAMAN SERTA PELUANG DIDALAM PERNIAGAAN ANDA

       
              SWOT Merupakan alatan untuk membuat penilian kekuatan dan kelemahan dalam organisasi mahu pun pernigaan anda tak kira besar atau pun kecil, penilian perlu dilakukan. Walaubagimana pun, ancaman dan peluang merupakan penilian luaran organisasi atau pun perniagaan anda. untuk itu dalam pengurusan lama, SWOT diguna secara sendirian. Tetapi didalam pengurusan moden, ia digunakan dengan mengaikan bersama keupayan sumber untuk bersaing atau kelemahan sumber untuk bersaing.
            Sementara untuk peluang dan ancaman, ianya dikaitkan dengan :
a) Keupayaan (compentency)
b) Keupayaan Teras ( Core Compentency)
c) Keupayaan Cermelang ( Distinctive Competencies)


Untuk mengunakan SWOT secara tersusun,  ianya harus diikuti dengan cara berikut


IDENTIFIKASI SWOT--> BENTUK KESIMPULAN--> MENUKAR KEPADA TINDAKAN
Analisis SWOT juga amat  berguna untuk memahami dan membuat keputusan untuk semua jenis situasi dalam perniagaan dan organisasi. SWOT adalah singkatan bagi Kekuatan , Kelemahan, Peluang, Ancaman . Maklumat mengenai asal-usul dan pencipta analisis SWOT di bawah. SWOT analisis tajuk menyediakan rangka kerja yang baik untuk mengkaji semula strategi, kedudukan dan arah syarikat atau cadangan perniagaan , atau apa-apa idea lain.

            

          Melengkapkan analisis SWOT adalah sangat mudah. Analisis SWOT juga berfungsi dengan baik dalam mesyuarat sumbang saran.

            Menggunakan analisis SWOT untuk perancangan perniagaan , perancangan strategik , penilaian pesaing, pemasaran, perniagaan dan pembangunan produk dan laporan penyelidikan. Anda juga boleh menggunakan latihan analisis SWOT untuk permainan pembinaan pasukan

Analisis SWOT -Dalam penggunaan  yang berbeza

             Analisis SWOT adalah model yang berkuasa untuk situasi yang berbeza. Alat SWOT bukan hanya untuk perniagaan dan pemasaran. Berikut adalah beberapa contoh-contoh apa analisis SWOT boleh digunakan untuk menilai:

-sebuah syarikat ( kedudukannya dalam pasaran, daya maju komersial dan lain-lain )
-kaedah pengedaran jualan
-produk atau jenama
-idea perniagaan
-pilihan yang strategik, seperti memasuki pasaran baru atau melancarkan produk baru
-peluang untuk membuat pengambilalihan
-perkongsian yang berpotensi
-menukar pembekal
-penyumberan luar perkhidmatan , aktiviti atau sumber
-perancangan projek dan pengurusan projek
-peluang pelaburan
-perancangan kewangan peribadi
-pembangunan kerjaya peribadi - arahan, pilihan, perubahan, dan lain-lain
-pendidikan dan kelayakan perancangan dan membuat keputusan
hidup perubahan - mengecilkan organisasi , penempatan semula,
hubungan , perancangan mungkin juga keluarga? ..
                  Apa sahaja permohonan itu, pastikan untuk menerangkan subjek ( atau tujuan atau soalan ) untuk analisis SWOT yang jelas supaya anda kekal fokus mengenai isu utama. Ini adalah amat penting ketika orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Orang akan menyumbang kepada analisis dan melihat analisis SWOT siap mesti berupaya untuk memahami dengan betul tujuan penilaian SWOT dan implikasi yang timbul.

KESIMPULAN

             Dengan menyusun isu SWOT ke dalam kategori perancangan 6 seseorang boleh mendapatkan sistem yang membentangkan cara yang praktikal untuk menerapkan maklumat dalaman dan luaran tentang unit perniagaan, menggariskan keutamaan jangka pendek dan panjang, dan membenarkan cara mudah untuk membina pasukan pengurusan yang boleh mencapai objektif pertumbuhan keuntungan.

                  Pendekatan ini menangkap perjanjian kolektif dan komitmen mereka yang akhirnya akan perlu melakukan kerja-kerja memenuhi atau melebihi matlamat akhirnya ditetapkan. Ia membenarkan ketua pasukan untuk menentukan dan membangunkan diselaraskan, matlamat mengarahkan tindakan yang menyokong objektif keseluruhan dipersetujui antara tahap hierarki perniagaan.

YANG dicadangkan oleh
Albert S Humphrey
Ogos 2004

Menterjemahkan isu-isu SWOT kepada tindakan di bawah enam kategori

Albert Humphrey menganjurkan bahawa enam kategori:

Produk ( apa yang kita menjual ?)
Proses ( bagaimana kita menjualnya ?)
Pelanggan (kepada siapa kita menjualnya ?)
Pengagihan ( bagaimana ia sampai kepada mereka ?)
Kewangan ( apakah harga, kos dan pelaburan ?)
Pentadbiran ( dan bagaimana kita menguruskan semua ini?)
menyediakan rangka kerja yang mana isu-isu SWOT boleh berkembang menjadi tindakan dan berjaya menggunakan pasukan.

          Ini boleh menjadi sesuatu yang ' lompat ' , dan peringkat itu memerlukan penjelasan lanjut . Menterjemahkan isu-isu SWOT ke dalam tindakan, yang terbaik disusun ke dalam (atau jika perlu dipecahkan kepada ) enam kategori , kerana dalam konteks cara yang perniagaan dan organisasi kerja, ini menjadikan mereka lebih diukur dan boleh diukur , pasukan yang bertanggungjawab lebih bertanggungjawab , dan oleh itu, aktiviti-aktiviti yang lebih terkawal. Bahagian penting lain dalam proses sudah tentu mencapai komitmen daripada pasukan (s) yang terlibat, yang sebahagiannya dijelaskan dalam item ringkasan TAM Humphrey ® model dan proses.

                Setakat mengenal pasti tindakan dari SWOT isu-isu berkenaan, ia amat bergantung kepada sebab-sebab dan matlamat anda untuk menggunakan SWOT, dan juga pihak berkuasa / keupayaan untuk menguruskan orang lain anda , yang dengan implikasi keluasan SWOT dan mendalam, mungkin akan terlibat dalam perjanjian dan penyampaian tindakan.

                Bergantung kepada alasan dan keadaan , analisis SWOT boleh menghasilkan isu-isu yang sangat mudah diterjemahkan kepada (salah satu daripada enam) tindakan kategori atau analisis SWOT boleh menghasilkan isu yang lapisan beberapa kategori. Atau campuran. Apa pun, SWOT dasarnya memberitahu anda apa yang baik dan buruk tentang perniagaan atau cadangan tertentu. Jika ia adalah perniagaan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan , maka kerja-kerja menterjemah :

kekuatan (mengekalkan , membina dan memanfaatkan ),
peluang ( keutamaan dan mengoptimumkan ),
kelemahan ( perbaiki atau keluar ),
ancaman ( kira)
 kepada tindakan (masing-masing dalam salah satu daripada enam kategori ) yang boleh dipersetujui dan dimiliki oleh pasukan atau beberapa pasukan .

             Jika analisis SWOT ini digunakan untuk menilai cadangan , maka ia boleh menjadi bahawa analisis menunjukkan bahawa cadangan itu adalah terlalu lemah (terutamanya jika dibandingkan dengan lain SWOT untuk cadangan alternatif) untuk mewajarkan pelaburan selanjutnya, di mana perancangan tindakan selanjutnya , selain daripada keluar, tidak diperlukan.

             Jika cadangan itu jelas kuat (mungkin anda akan telah menyatakan ini menggunakan kaedah yang lain ), maka teruskan seperti untuk perniagaan, dan menterjemahkan ke dalam isu-isu tindakan kategori dengan pemilikan sesuai oleh pasukan (s).

              Ini adalah pemahaman saya teori Albert Humphrey yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan SWOT kepada tindakan perubahan organisasi dan kebertanggungjawaban . (Saya gembira untuk mengatakan bahawa Albert sila mengesahkan bahawa ini memang betul. )

              Terdapat cara lain untuk memohon SWOT sudah tentu, bergantung kepada keadaan dan matlamat anda, sebagai contoh jika tumpuan kepada sebuah jabatan dan bukannya keseluruhan perniagaan , maka ia boleh masuk akal untuk mengkaji semula enam kategori untuk menggambarkan bahagian-bahagian fungsi jabatan , atau apa sahaja yang akan membolehkan isu-isu yang menjadi diterjemahkan ke dalam terkawal , matlamat bertanggungjawab dan penuh.

Sumber: tesis um, buku perancangan dan strategik en zulkefli UM, buku Albert S Humphrey
Read more ...