zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 03/05/14google0d30047a50102498.html

Rabu, 5 Mac 2014

KAPITALISM - ( DALAM SISTEM EKONOMI )
PENGENALAN 
                Kapitalis Merupakan sistem ekonomi yang diguna pakai oleh hampir keseluruh negara dunia didalam proses pembangunan ekonomi sesebuah negar itu. Malaysia juga tidak ketinggalan didalam mewarisi didalam dasar ekonomi negara, tetapi ianya telh diubah suai mengikut keadaan daan semasa dan keperluan. 
                     Pada mulanya Kapitilis ini merupakan idea Karl Mark, ianya mencadangkan dalam bentuk komoditi. Komoditi merupakan sumber kekayaan dan kejayaan Kapitalism. 
                          Sistem ekonomi ialah kaedah yang diamalkan oleh masyarakat setempat didalam menagihkan sumber dan faktor pengeluaran bagi memenuhi permintaan.kapitalis adalah sistem ekonomi yang berasaskan kebebasan. Dalam sistem ini faktor pengeluaran dan perniagaan dimiliki oleh individu secara persendirian.
Empat prinsip asas sisitem kapitalis adalah :
1) hak milik harta secaera persendirian
2) Hak yang bebas didalam memilih
3) Hak untuyk bersaing
4) Hak untuk mendapat untungEmpat ciri utama adlah kewujudsn syarikat, motif keuntungan, persaingan dn pemilikan harta oleh sesebuah syarikat. Ciri-ciri ini menjadi syarat penting untuk menilai sistem sesebuah ekonomi.

Read more ...