zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 03/12/12google0d30047a50102498.html

Isnin, 12 Mac 2012

Kerajaan Bani Umaiyyah Di Spanyol


Kerajaan Bani Umiyyah di sepanyol boleh dibahagikan kepada 4 tahap:
1) Tahap penubuhan dan pembinaan - 756-852 M
2) Tahap krisis dan pemberontakan  -  852-912M
3) Tahap kegemilangan                    -  912-976M
4) Tahap kelemahan dan kejatuhan  -  976-1032M

Didalamm tahap 1 terapat 4 khalifah atau amir yang memerintah iaitu :
Abdul Rahman I al-Dakhil                   756-788M
Hisham  I                                            788-796M
Al-Hakam I                                        796-822M
Abdul Rahman II                                822-852M

Read more ...