zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT /PENGURUSAN SUMBER MANUSIAgoogle0d30047a50102498.html

Rabu, 26 Mac 2014

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT /PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


HUMAN RESOUCE MANAGEMENT

Adalah gabungan prosedur yang merupakan polici dan amalan pengambilan pekerja, menjaga dan juga mengembangkan pekerja didlam mencapai matlamat organisasi. Secara kasarnya ia mengandungi 6 perkara:

1) Kapasiti sumber manusia
2) Perancangan sumber manusia
3) Data sumber manusia
4) Prestasi pengurusan
5) Latihan
6) Polici dan amalan kakitangan

KEPENTINGAN HRP

 1. Penambahan tuntutan pekerja
 2. Penambahan usia Pesaraan
 3. Peningkatan pekerja wanita
 4. Perubahan kerja dari full time ke part time dan pekerja sementara
 5. Faktor ekonomi
 6. Trend Persaingan
 7. Perubahan teknologi
 8. Politik dan perubahan undang-undang
 9. Perubahan sosial
 10. Demografi termasuk usia, jantina, kebudayaan

JOB ANALISIS/ ANALISIS KERJA

Merupakan prosedur yang menerangkan tentang kerja yang akan dilakukan oleh orang yang terpilih. Analisis kerja yan ideall termasuklah:

a)Gambarsan ringkas keseluruhan kerja
b) Senarai merangkumi semua tugas dan tanggung jawab kerja tersebut.

Prosedur yang menentukan bidang tugas, kebolehan dan keperluan kerja dan seorang yang patut di ambil berkerja.

JOB DESCRIPTION (JD)/ KETERANGAN KERJA

                  Satu senarai bidang tugas, tanggung jawab, laporaan perhubungan keadaan kerja dan penyelian tanggung jawab.
Menakrifkan apa yang pekerja buat dan bagaimana mereka bekerjasama.

JOB SPECIFIKCATIN/SPESIFIKASI KERJA

                 Menyatakan tentang kelayakan minimum bagi sesuatu jawatan, pengalaman kerja, pengatahuan, tahap pendidikan , sifat keperibadian, kebolehan mental dn fizikal serta personaliti dan salasiah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja dengan cekap.
Menerangkan jenis individu yang sesuai dengan kerja tersebut.


HR PLANNING / PERANCANGAN HR

                   Membenarkan sumber-sumber PSM digunakan dengan lebih berkesan untuk mencapai matlamat organisasi.
Proses analisis tentang situasi pekerjaan sekarng dengan masa depan agar strategi yang sesuai berkenaan dengan tenaga kerja dapat dibentuk. Proses perancangan sumber manusia boleh diringkaskan sebagai Peramalan => penetapam matlamat & perancangan strtegik => perlaksanaan program & penilian.

RECRUITMENT /PEGAMBILAN PEKERJA

Proses kenal pasti cari calon yang sesuai dan calon yang berminat dan calon yang layak.
Sebarang aktiviti yang dijalankan oleh organisasi dengan tujuan utama untuk mengenal pasti dan menarik bakal pekerja.

AKTIVITI-AKTIVITI HRM

Perancangan  Sumber manusia untuk masa hadapan
 1. Unjuran pekerja
 2. Pengambilan Pekerja
 3. Kos
 4. Baget
 5. Time to plan
 6. Tempoh perkhidmatan
 7. experti / kepakaran
 8. ekonomi negara
 9. teknologi
 10. Merancang keperluan tenaga kerja

PENGAMBILAN PEKERJA LANTIKAN DARI DALAM

Kelebihan
- Tahu kelemahan dan kekuatan 
- Calon mempunyai skil yang tepat
- Calon mempunyai komitmen yang lebih tinggi kepada organisasi
- Menambahkan moral pekerja
- Tidak perlu latihan dan orentasi

Kelemahan
- Perasaan tidak puas hati bagi yang pemohon yang tidak layak
- Pembaziran masa menemuduga pekerja dalaman
- Menyebabkan pekerja tidak terdidik dengan baik

External -Outside Source of Candidate 

Advertising/Iklan
- Media adalah salah satu sumber yang terbaik bergantung kepada jawatan didalam firma
a) Surat khabar
b) Jurnal-Jurnal
c) Internat
d) Program pemasaran / marketing program
Ringkasanya
AIDA
A = Attention
I = Interest
D = Desire
A = Action


PROSES PENGAMBILAN PEKERJA

Tiada ulasan: