zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 03/07/12google0d30047a50102498.html

Rabu, 7 Mac 2012

Kejuruteraan IslamDefinasi Kejuruteraan adalah salah satu cabanng sains gunaan yang melibatkan teori asaa rekabentuk sesuatu hasil keluaran, atau sesuatu yang boleh memberi khidmat kepada manusia. Dalam definasi lainya adalah kepandaian atau pembutan mereka bentuk sesuatu jentera. Manakala Jurutera adalah seorang terlatih didalam mereka, membuat dan mengunakan jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan.

Pada awalnya cendiakawan islam terdahulu mendapati bahawa terdapat dua prinsip asas islam terdapat didalam bidang kejuruteraan, yang pertama konsep kesetaraan (mizan), dan yang keduanya konsep kesimbangan (tawazun). 

Read more ...

Ibnu SinaAbu Ali Al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dari iran yang hidup antara tahun 980 - 1037 M

Sejarah Dan Latar Belakang
Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 M. Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. selain itu, beliau turut mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik matematik, sains fiqh dan perubatan.
Walaupun Ibnu Sina menguasai pelbagai ilmu pengatahuan termasuk falsafah tetapi beliau lebih menonjol dalam bidang perubatan sama ada sebagai seorang doktor ataupun mahaguru  ilmu perubatan.
Ibnu Sina mula menjadi terkenal selapas berjaya menyembuhkan penyakit Putera Nuh Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh doktor lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan ini tiada tolok bandingnya sehingga beliau diberikan gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru pertama)Read more ...