zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: 03/13/12google0d30047a50102498.html

Selasa, 13 Mac 2012

Dosa-Dosa BesarDaripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhamad s.a.w bersabda dengan membawa maksudnya : "Jauhilah tujuh kebinasaan". kata mereka (sahabat) :"Wahai Rasullulah apa dia? Sabdanya" Iaitu syirik kepada Allah, Sihir,Membunuh diri yang diharmakan oleh Allah melaikan dengan hak. Makan riba, makan harta anak yatim, berpaling atau lari dari medan perang dan menuduh wanita-wanita mukmin yang baik (hadis riwayat Syaikhan)

Pada dasarnya dosa besar ini mengikut pendapat ulama ada yang menyatakan 4 dan 7 menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula yang membahagi 2, iaitu yang dihukum di dunia dan diancam azab di akhirat.

Dosa terbahagi kepada 2 iaitu dosa besar dan kecil

Dosa Besar : Kesalahn yang diberikan amaran oleh Allah dengan azab yang keras di Akhirat atau kesalahan yang diperuntukan hukuman yang tertentu di dunia.Balasan yang diterima akibat melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanya

Dosa Kecil : Kesalahn yang tidak diberikan amaran azab yang kerasdi Akhirat dan tidak diperuntukan hukuman yang tertentu didunia

Read more ...