zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: BUSINESS ETHICS - ethical theory / Etika perniagaan - theory etika yang berkaintan google0d30047a50102498.html

Rabu, 26 Februari 2014

BUSINESS ETHICS - ethical theory / Etika perniagaan - theory etika yang berkaintan


        Teori etika boleh dikatakan sama ada deskriptif atau normatif.
Teori Etika descriptive Normatif menerangkan tentang fenomena etika. Menyediakan peraturan dan prinsip-prinsip tingkah laku umum.
       Pendekatan descriptive yang berkaitan dngan  etika adalah untuk menggambarkan sistem moral kumpulan atau masyarakat. Oleh itu ia melibatkan penyelidikan empirikal ke atas individu, kumpulan, dan masyarakat untuk mendedahkan kepercayaan moral.


Pendekatan deskriptif dengan melibatkan etika adalah untuk menggambarkan sistem moral kumpulan atau masyarakat. Oleh itu ia melibatkan penyelidikan empirikal ke atas individu, kumpulan, dan masyarakat untuk mendedahkan kepercayaan moral.

Topik yang meliputi  oleh Etika deskriptif adalah :
  • Nilai-nilai
  • Idea-idea Etika
  • Nilai- Nilai Moral
  • Tindakan salah dan betul dan tingkah laku
  • Sistem Moral (relativisme)

Disiplin Berkaitan dengan Kajian Etika deskriptif adalah:
  • Psikologi
  • Biologi
  • Sosiologi
  • Antropologi
  • Pengajian Kebudayaan


    (Crane & Matten, 2010) mneyatakan bahawa Teori etika dikatakan Normatif jika kita mencadangkan "Cara yang betul menetapkan sesuatu moral itu adalah lakonan semata-mata.
Teori teori etika atau «teori moral» adalah bertujuan untuk membantu kita memikirkan apa tindakan-tindakan yang betul dan salah.
(Crane & Matten ) juga menyatakan bahawa "Teori-teori etika adalah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang menentukan betul dan salah untuk keadaan tertentu". 
Teori etika normatif cuba menjawab dua persoalan utama sebagai contoh:
 (1) Apakah kehidupan yang baik untuk lelaki?
 (2) Bagaimana sepatutnya lelaki bertindak?

    Teori etika normatif berkemungkinan diterjemahkan sebagai jawapan kepada permintaan untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk berurusan dengan aspek-aspek kehidupan harian.


 Traditional Ethics

      Teori etika tradisional dibangunkan terutamanya di Eropah kerana terdapat banyak ahli-ahli falsafah, dari zaman purba sehingga kemodenan (contoh: Aristotle, Epicurus, Seneca, J. Locke, A. Smith, J. Stuart Mill-...) 
"Teori-teori tradisional mempunyai asal-usul mereka di dalam modenisme, yang muncul kira-kira pada abad ke-18 era Pencerahan.Para  Pemikir 'Moden' berusaha untuk yang lebih rasional, penjelasan saintifik di dunia dan bertujuan untuk yang lebih  komprehensif, inklusif, teori teori yang masuk akal untuk menerangkan alam, manusia, dan masyarakat "(Crane dan Matten, 2010)
Teori etika tradisional iaitu teori normatif menerima satu titik mutlak pandangan mengenai etika (mutlak etika).  Etika Mutlak  adalah abadi, prinsip moral universal dipakai kepada situasi yang konkrit dan konteks. Betul dan salah adalah ciri-objektif kita secara rasional dan boleh menentukan dalam tindakan manusia, dan sebagainya, oleh itu, etika ini wujud kepada setiap individu di luar. Teori Tradisional Etika Consequentialists utilitarianisme  Egoism Non-consequentialists Hedonism Deontology adalah dari  (Kant, Ross) Agent’s Virtue (Aristotle). 
Etika Teori Consequentialist adalah,  Satu teori etika yang mendasarkan pertimbangan moral kepada hasil sesuatu tindakan dipanggil Consequentialist (atau teleologikal). 
Prinsip umum Daripada semua perkara yang seseorang mungkin melakukan pada suatu waktu tertentu, tindakan moral yang betul adalah salah satu dengan akibat terbaik keseluruhan. 
Sama ada sesuatu perbuatan yang betul atau salah bergantung hanya kepada keputusan tindakan itu; Akibat lebih baik daripada sesuatu perbuatan yang dihasilkan, hak yang lebih baik atau lebih yang bertindak Seseorang perlu memilih tindakan yang memaksimumkan kesan yang baik sebagai contoh Rakyat harus hidup supaya dapat memaksimumkan kesan baik.
Prinsip umum Daripada semua perkara yang seseorang mungkin melakukan pada suatu waktu tertentu, adalah  tindakan moral yang betul merupakan salah satu dengan tindakan  akibat terbaik keseluruhan . 
   


Utilitarianism
Sesuatu tindakan dari segi moral betul jika ia menyebabkan jumlah terbesar yang baik / kebahagiaan bagi jumlah besar manusia terkesan dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka.
Selepas menilai sebagai terbaik yang boleh kita putusk,an mungkin bagi setiap tindakan, bukan hanya dalam jangka pendek tetapi dalam jangka masa panjang juga, kita ingin memilih perlakuan yang membawa kebahagiaan bersih yang terbesar. 
Dari sudut utilitarian pandangan, BAIK / BAHAGIA boleh difahami sebagai: 
kebebasan 
pengetahuan 
kehidupan 
Pleasure 

politik

 kebetulan atau wrongness sesuatu tindakan dipisahkan dari kebaikan atau kejahatan ejen itu (bernilai bernilai tindakan ≠ ejen) Tindakan moral betul ialah yang memaksimumkan prinsip  baik .Prinsip umum utiliti tidak menyediakan peraturan untuk memutuskan atau bernilai moral sesuatu tindakan dalam menghadapi kesan-kesan yang sebenar dan akibat diramalkan, kecuali bahawa kita harus melakukan apa yang kita mempunyai sebahagian besar sebab untuk mempercayai akan membawa kesan yang terbaik daripada alternatif yang ada dikenali

Akta utilitarianisme 
 Ukuran nilai sesuatu perbuatan adalah nilai di mana ia meningkatkan utiliti umum atau kebahagiaan. Sesuatu perbuatan yang akan memilih untuk alternatif yang mengikut tahap peningkatan bagaimana ia mencapai, berbanding setakat alternatif akan dicapai. Sesuatu tindakan adalah dengan itu  baik atau buruk berkadaran dengan jumlah yang ia meningkatkan (atau berkurangan) kebahagiaan umum, berbanding dengan jumlah yang mungkin dapat dicapai dengan bertindak secara berbeza. Akta utilitarianisme adalah tersendiri bukan sahaja dalam tekanan pada utiliti, tetapi dalam fakta bahawa setiap tindakan individu merupakan objek utama penilaian beretika.

Peraturan utilitarianisme 
  Ia mengekalkan prinsip betul betul dan salah adalah mereka yang akan memaksimumkan kebahagiaan jika masyarakat menerima pakai mereka. Peraturan utilitarianisme memakai standard utilitarian tidak terus kepada tindakan individu tetapi untuk pilihan prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan kepada tindakan individu.

Egoism  

Menurut Doktrin ini ia merupakan  tindakan moral yang betul,  adalah merupakan  salah satu yang memenuhi kepentingan diri individu.
Prinsip moral ini mementingkan  prinsip kepentingan diri, kelebihan atau keuntungan peribadi.
Moral Egoisme adalah berdasarkan kepada egoisme psikologi, tingkah laku yang boleh  di motivasikan, oleh semua kepentingan diri manusia ( kebajikan, kesejahteraan). 
Kepentingan diri difahami sebagai sama ada: 
  • keinginan seseorang (diri mengenai / tidak selfregarding) atau 

  • memiliki daerah bebas daripada yang dikehendaki (kebaikan, pengetahuan, keamanan
Moral Egoists tidak semestinya : 

 bahawa semua orang harus egoists dan bertindak egoistically ( setiap individu harus mengejar kepentingan diri sendiri) yang mencari keseronokan, melakukan kemudaratan kepada orang lain, berkelakuan tidak jujur dan sebagainya adalah perkara yang baik dalam diri mereka sendiri tetapi sejauh mana kita boleh membuat baik atau kepentingan pribadi sahaja.


Hedonism 

        Doktrin ini menyatakan bahawa keseronokkan adalah kebaikan yang tunggal. Jika seseorang itu mendapat keseronokan yang tunggal, mereka patut berseronok kerana diberi peluang tersebut. 
Semua kesenangan adalah intrinsik yang baik "tidak bermakna" semua keseronokan yang baik, semata-mata. "Walaupun keseronokan adalah satu-satunya intrinsik dan kebaikan yang unggul, ia bukan satu-satunya perkara yang wajar, perkara-perkara lain adalah wajar sekurang-kurangnya sebagai satu cara untuk sesuatu (keamanan , wang, pendidikan ...) Sesetengah nikmat tidak baik kerana mereka menyebabkan rasa sakit dan bukannya keseronokan (mengambil dadah, mabuk, membuat menyeronokkan orang lain ...)

 Non-consequentialist Ethical Theory 
         Apa sahaja teori etika yang mendasarkan pertimbangan moral tidak kepada hasil (akibat) daripada tindakan tetapi pada prinsip (sifat intrinsik) atau pada watak ejen.Deontology / tata susila 
      Satu teori etika yang mendasarkan pertimbangan moral kepada prinsip moral (tugas) yang mendasari tindakan itu, dan dengan itu ciri-ciri intrinsik tindakan ini, dipanggil Deontological.
Moral adalah suatu perkara yang berkaitan dengan tugas, pematuhan kepada undang-undang moral 
Sama ada sesuatu yang tidak betul atau salah tidak bergantung kepada akibatnya 

Tindakan-tindakan yang betul atau salah dalam diri mereka. Kita mempunyai tugas mengenai tindakan kita sendiri.
     Teori-teori etika yang dicadangkan oleh I. Kant dan WD Ross dipanggil satu falsafah deontological kerana mereka menganggap nilai moral sesuatu tindakan bergantung kepada ejen itu niat saudara dengannya (iaitu, mematuhi kepada prinsip moral) dan bukannya akibatnya.
"Kant percaya bahawa moral tidak berdasarkan fakta pengetahuan dan keputusan tindakan kita tidak menentukan sama ada betul atau salah." (Shaw, 2011)
      Menurut Kant, tindakan manusia didorong sama ada dengan sebab atau kebahagiaan Jadi moral bergantung sama ada di sebab atau kebahagiaan Kebahagiaan adalah bersyarat kerana ia berbeza dari individu ke individu dan ia boleh sama ada baik atau buruk.
       Kehendak yang baik adalah baik kerana ia mendorong kita untuk bertindak keluar dari kewajipan, bukan kecenderungan, keinginan atau kepentingan peribadi / keuntungan ini akan baik membuat kita bertindak mengikut undang-undang moral, dan untuk tahu kita mesti memeriksa jika ia mematuhi mutlak Imperatif.
Inya adalah penting kerana ia adalah perintah. Ia menyuruh kita untuk melaksanakan wasiat kita  dengan cara yang tertentu, bukan untuk melaksanakan beberapa tindakan atau lain-lain. mutlak Imperatif adalah mutlak dalam kuasa memohon kepada kita tanpa syarat, atau semata-mata kerana kita miliki wasiat rasional, tanpa merujuk kepada mana-mana hujung yang kita mungkin atau tidak mungkin ada. Ia tidak terpakai kepada kita dengan syarat kita telah antecedently pakai beberapa matlamat untuk diri kita sendiri.

kategori Kant Imperatif 
 Formula Undang-Undang Universal: "Akta seperti jika pepatah tindakan anda adalah untuk mendapatkan      melalui kehendak anda satu undang-undang sejagat alam semula jadi" 
Formula Kemanusiaan: "Akta supaya anda merawat manusia, sama ada dalam orang anda sendiri atau orang lain, selalu berakhir dan tidak sebagai satu-satunya" 

Formula Autonomi: "Akta seolah-olah anda melalui maksim anda undang-undang yang membuat ahli kerajaan hujung."

        Menurut WD Ross, terdapat beberapa tugas prima facie yang boleh kita gunakan untuk menentukan apa, pengukuhan, kita harus lakukan. Duti prima facie adalah kewajipan yang wajib perkara-perkara lain yang sama, iaitu, melainkan jika ia diatasi oleh tugas atau tugas yang lain. Di mana terdapat kewajipan prima facie untuk melakukan sesuatu, terdapat sekurang-kurangnya satu sebab moral agak kuat memihak kepada yang melakukanya.
        Contoh tugas prima facie adalah kewajipan untuk menunaikan janji. "Melainkan pertimbangan moral kuat mengatasi, satu sepatutnya untuk menjaga janji yang dibuat." Sebaliknya dengan tugas prima facie, tugas sebenar atau pengukuhan kepada kami, adalah yang kita perlu melakukan dalam keadaan tertentu pilihan. Apa sahaja tugas sebenar seseorang adalah, salah dari segi moral terikat untuk melaksanakannya.
Ethical Relativism 

          Menrutut Teory ini, yang benar dan yang salah adalah ditentukan oleh apa yang masyarakat perkatakan tentang betul ataupun salah. Mengikut etika ini tiada etika yang mutlak bebas daripada konteks budaya. Tiada kreteria yang benar dengan yang salah dengan yang lain untuk menilai lebih daripada masyarakat yang tertentu. Pendek kata, apa yang berkaitan dengan moral ini adalah realatif kepada masyarakat.

          Etika Relativisme  adalah teori yang berpendapat bahawa moral adalah relatif kepada norma-norma budaya seseorang. Iaitu, sama ada sesuatu tindakan yang betul atau salah bergantung kepada norma-norma moral masyarakat di mana ia diamalkan. Tindakan yang sama boleh menjadi moral yang betul dalam satu masyarakat tetapi menjadi salah dari segi moral di negara lain.  Satu-satunya berakhlak terhadap mana amalan masyarakat ini boleh dinilai adalah sendiri. Jika etika relativisme betul, tidak ada sebarang rangka kerja bagi menyelesaikan pertikaian moral atau untuk mencapai persetujuan mengenai perkara-perkara beretika di kalangan ahli-ahli masyarakat yang berbeza. "

Beberapa masalah dengan etika relativisme : 
Ia menjejaskan apa-apa kritikan moral amalan masyarakat lain selagi tindakan mereka menepati standard mereka sendiri; 
Tidak ada perkara seperti kemajuan sebagai etika: walaupun moralities boleh berubah, mereka tidak boleh menjadi lebih baik atau lebih teruk lagi; 

Ia tidak masuk akal bagi orang-orang untuk mengkritik prinsip atau amalan yang diterima oleh masyarakat mereka sendiri; apa sahaja masyarakat yang diperlukan untuk menjadi benar-benar betul yang tepat untuk itu; reformis atau minoriti tidak boleh betul dalam hal-hal moral

Tiada ulasan: