zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: Kejuruteraan Islamgoogle0d30047a50102498.html

Rabu, 7 Mac 2012

Kejuruteraan IslamDefinasi Kejuruteraan adalah salah satu cabanng sains gunaan yang melibatkan teori asaa rekabentuk sesuatu hasil keluaran, atau sesuatu yang boleh memberi khidmat kepada manusia. Dalam definasi lainya adalah kepandaian atau pembutan mereka bentuk sesuatu jentera. Manakala Jurutera adalah seorang terlatih didalam mereka, membuat dan mengunakan jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan.

Pada awalnya cendiakawan islam terdahulu mendapati bahawa terdapat dua prinsip asas islam terdapat didalam bidang kejuruteraan, yang pertama konsep kesetaraan (mizan), dan yang keduanya konsep kesimbangan (tawazun). 
Allah telah menetapkan ukuran bagi perbutan baik dan mungkarnya manusia adalah al-mizan. Didalam sistem kejuruteraan prinsip Al-Mizan membawa maksud tiap-tiap sesuatu itu berada di kedudukan yang betul didalam sistem keseimbangan yakni Tawazun. Bagi mengekalkan keadaan kesuluruh sistem itu diperlukan bagi mengekalkan kedudukan tersebut.

Prinsip Al-Mizan digunakan didalam kejuruteraan kimia dan termodinamik bagi mengkaji dan memahami bahan dan aliran tenaga.  Begitu juga dengan kejuruteraan awam dan mechanical dimana tindakan dan daya momen mengunakan prinsip yang sama malah didalam kejuruteraan prinsip kesetaraan (tawazun) digunakan didalam pada cas elektrik.

Teknologi kejuruteraan islam yang mula di perkenalkan dan dipalsukan oleh pihak barat adalah sumbangan kejuruteraan mechanical dimana terciptanya alat mengangkut air pagi pengunaan pengairan,perumahan,industri dan lain-lain lagi. Alat mengankut air yang pertama di cipta adalah di Mesir dan Syria yang dipanggil  Shaduf. Alatan ini masih digunakan sehingga hari ini kerana ianya murah dan mudah. Manakala dua lagi alatan penguk air adalah saqiya dan nau`ra. Saqiya  digerakan oleh tenaga binatang, manakala nau`ra digerakakn oleh kuasa air. Al-jazari dan Taqi Al-Din merupakan tokoh kejuruteraan islam pada kurun 12M. Mereka berjaya mengubah Shaduf dan menerangkan penggunaannya didalam kitab-kitab karangan mereka.Alat pengepam air dengan mengunakan roda berskoop diterangkan didalam kitab-kitab karangan Taqi Al- Din. Apa yang menakjubkan didalam karangan Taqi Al-Din bagaimana iadapat mencipta selinder berpiston bagi mengepam air. Selindir ini dicipta bagi mengahasilkan satu daya paduan bagi tolakan mengepam air. Kaedah ini juga digunakan didalam penciptaan kereta.

Mesin yang menggunakan bantuan air dan angin telah berjaya diciptakan oleh Musa bersaudara. Mesin ini digunakan untuk menghancurkan jagung , menghancur gula sekaligus mengepam air. meraka juga pelopor sistem automatik dengan tercipta bajana automatik yang mana bajana automatik yang boleh mengisi bajananya dengan sendiri.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul aziz, telah tercipta terusan sepanjang 10km bagi mengalirkan air sungai Furat ke basrah bagi mengelakkan kekeringan akibat kemarau. kaedah ini adalah kejuruteraan  hidrologi. Terusan lain yang dibina adalah terusan yang menyambungkan sg. Nil dengan laut Merah sepanjang 100km bagi mempercepatkan perjalanan berbanding dengan jalan darat. Sistem Qanat telah dimulakan di Isfahan bagi mengalirkan air sg Zayandirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan. yang takjubnya adalah penciptaan terowong bawah tanah bagi mengalirkan air sungai tersebut. Pembinaanya telah kan oleh seorang ahli matematik parsi yang bernama Al-Karaji. Kaedah ini amat penting bagi mengelakan penguapan di padang pasir.

Didalam kurun ke 8M-12M merupakan tercetusnya penemuan didalam teknologi islam. Ini adalah kerana faktor ajaran islam yang merupakan daya dorongan yang tinggi didalam pencapaian teknologi pada kurun tersebut. Sebagai contonhnya ayat perama yang diturunkan kepada Nabi Muhamad s.a.w adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bermaksud : 
"Bacalah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. Dia telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmu yang paling pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak di ketahuainya" 

kejayaan initelah berjaya membentuk tamadun islam yang amat digeruni pada masa itu.Menerusi kejayaan ini lah. Para ilmuan islam dan saintis islam telah bebas bergeak mengembara keseluruh pelusuk dunia untuk dikembangkan ilmu ini dan mendapat manafaat. 
Dapat disimpulkan disini bahawa, jika kita benar mengamati islan dan ajaranya dan mempelajari Al-Quran, maka banyak lah ilmu yang terkandung didalam Al-Quran itu, terutamanya dalam bidang sains dan kejuruteraan ini. Dengan ini membolehkan kita memahami dan berkeyakinan dengan kekuasaan Allah dan kegaungannya. Bahawsanya Al-Quran itu adalah merangkumi perkara yang sebelum , sedang dan perkara yang akan berlaku. kesemuanya telah diterangkan oleh allah didalam Al-quran. Oleh itu umat islam perlulah berusaha melengkaokan diri dengan ilmu manafaat dan menguasainya, sehingga sekali lagi kita mampu bangun untuk mencapai zaman kegemilangan islam.
(sumber ikim, tamadun islam )

Tiada ulasan: