zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: Demokrasi :- (Democracy)google0d30047a50102498.html

Isnin, 5 Mei 2014

Demokrasi :- (Democracy)Apakah yang dimaksudkan Demokrasi? Pelbagai definasi akan membentuk maksud Demokrasi itu. Disini admin akan cuba mengupas beberapa definasi yang berkaitan dengan DEMOKRASI.Definasi 1:
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Definasi 2:
Kata demokrasi berasal dari kata demos dan cratein.Demos berarti rakyat, sedangkan cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan. Istilah demokrasi sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Definasi 3( definasi admin):
Sesuatu Kuasa pemerintahan yang di perintah oleh satu kelompok yang di pilih oleh sesuatu kelompok juga. Ianya di bentuk oleh pilihan yang telus lagi ikhlas untuk memerintah kerana telah di pertanggung jawabkan. Bukannya ianya di bentuyk oleh sesuatu dasar yang sembunyi, untuk kepentingan peribadi.

Pada dasarnya Demokrasi yang di peraktikan ini mengandungi empat dasar asas iaitu :
1) Penyertaan Rakyat, sebagai rakyat, sebagai ahli politik dan juga dalam kehidupan seharian
2) Sistem politik yang memilih serta mengantikan kerajaan melaluai pilihan raya yang bebas dan adil.
3) Memberi perlindungan hak-hak kemanusian sebagai rakyat.
4) Satu peraturan undang-undang, dimana undang-undang dan prosedur ini digunakan kepada rakyat sebagai sama taraf dan adil

Admin akan bincangkan empat perkara di atas didalam sistem demokarasi dan juga tanggung jawab serta keperluan rakyat didlam sistem demokrasi itu sendiri.

Demokrasi sebagai sistem politik dan juga pertandingan Kuasa.
 • Demokrasi adalah satu cara Untuk memilih pemimpin dan  pemimpin mereka menjalankan dan memegang tugas yang di pilih untuk pemimpin mereka supaya lebih bertanggung jawab untuk dasar-dasar yang telah di pertangungkan kepada mereka.
 • Rakyat merupakan kuasa besar didalam Demokrasi untuk memilih wakil mereka ke parlimen dan juga mengetuai kerajaan di peringkat ADUN dan juga Parlimen Bagi negara Malaysia. Pemilihan ini akan dilakukan didalam pilihan raya yang sepatutnya adil dan juga telus tanpa Blackout. 
 • Pembentukan sesuatu kerajaan itu berdasarkan persetujuan dengan kerjaan yang di perintah.
 • Didalam Demokrasi kuasa paling tinggi, pemimpin yang di pilih oleh rakyat akan memegang kuasa secara semetara sahaja. Kuasa ini adalah daripada kedualatan rakyat yang akan di terjemahkan oleh pemimpin sepatutnya.
 • Undang-undang serta dasar-dasar memerlukan sokongan majoriti didalam Parlimen manakala minority di lindungi dengan pelbagai cara. 
 • Rakyat bebas untuk mengkritik pemimpin yang dipilih serta wakil-wakil mereka, bagi melihat bagaimana mereka menjalankan urusan kerajaan.
 • Wakil rakyat di peringkat kebangsaan dan juga tempatan harus mendegar keluhan rakyat serta bertindakbalas dengan keperluan mereka serta cadangan mereka. 
 • Pilihan raya perlu dijalankan pada masa yang tetap berdasarkan yang  telah di tetapkan oleh undang-undang. Bagi perwakilan rakyat tidak boleh melanjutkan kerajaan sebelum meminta kebenaran dariapda rakyat.
 • Untuk pilihan raya bebas dan adil mereka perlu ditakbirkan oleh sesebuah badan yang berkecuali (SPR untuk Malaysia), adil dan profesional bagi menasihati semua parti politik dan juga calon-calon piihan raya.
 • Kesemua parti dan calon-calon mempunyai hak untuk berkempeng dengan bebas, bagi membentangkan cadangan kepada pengundungi secara langsung dan juga media massa.
 • Pengundi boleh mengundi secara rahsia, bebas daripada ugutan pengganas.
 • Perlu ada permehati bebas bagi melihat aktiviti pengundian dilangsungkan juga pengiraan undi dijalakan, bagi memastikan proses berlaku dan bebas dariapda ugutan dan penipuan dan juga bersih daripada rasuah.
 • Perlu wujudkan satu tribunal, yang tidk berat sebelah dn bebas bagi menyelesaikan, apa-apa pertikian mengenai keputusan pilihan raya.
 • Mana-mana negara boleh mengadakan suatu pilihan raya , tetapi untuk pilihan raya bebas dan adil memerlukan banyak organisasi , penyediaan, dan latihan parti-parti politik , pegawai-pegawai pilihan raya, dan organisasi masyarakat setempat yang memantau proses tersebut.

Penyertaan Dan Peranan Rakyat Demokrasi

 • Peranan utama rakyat dalam demokrasi ialah untuk mengambil bahagian di dalam kehidupan awam .
 • Rakyat mempunyai kewajipan untuk menjadi pembekal maklumat tentang isu-isu awam , untuk menyaksikan dengan teliti bagaimana pemimpin politik dan wakil-wakil mereka menggunakan kuasa mereka , dan untuk menyatakan pendapat sendiri dan kepentingan mereka.
 • Mengundi dalam pilihan raya adalah satu lagi tugas awam yang  penting untuk semua rakyat.
 • Bagi mengundi dengan bijak, setiap warganegara perlu mendengar pandangan daripada pihak-pihak yang berbeza dan calon-calon , dan kemudian membuat keputusan sendiri mengenai siapa untuk di pilih.
 • Penyertaan rakyat  juga boleh melibatkan diri mereka untuk berkempen bagi parti politik atau calon , membahaskan isu-isu awam, menghadiri mesyuarat masyarakat , membuat rayuan kerajaan, dan juga membantah .
 • Kebanyakan peryetaan ini datangnya daripada ahli yang aktif dalm organisasi kerajaan yang bebas yang dipanggil masyarakat awam.
 • Pertubuhan-pertubuhan ini mewakili pelbagai kepentingan dan kepercayaan seperti petani, pekerja , doktor, guru , pemilik perniagaan , orang yang berlainan  agama , wanita , pelajar, aktivis hak asasi manusia.
 • Penyertaan wanita amat digalakkan.
 • Didalam Demokrasi, penyertaan didalam kumpulan, seharusnya dilakukan secara sukarela. Tiada sesiapa yang akan terpaksa menyetai mereka.
 • Parti-parti politik adalah organisasi penting di dalam demokrasi, dan demokrasi adalah lebih kuat apabila rakyat menjadi ahli aktif parti-parti politik .
 • Walau bagaimanapun , tidak ada yang perlu menyokong sebuah parti politik kerana dia dipaksa atau diancam oleh orang lain. Dalam demokrasi , rakyat bebas untuk memilih parti mana untuk menyokong..
 • Demokrasi bergantung kepada penyertaan rakyat dalam semua keadaan ini. Tetapi penyertaan mestilah aman, menghormati undang-undang, dan bertolak ansur terhadap pandangan yang berbeza daripada kumpulan-kumpulan lain dan individu.
Hak-hak sebagai  Rakyat didalan Negara Demokrasi
 • Di Dalam demokrasi , setiap warganegara mempunyai hak asasi tertentu bahawa kerajaan tidak boleh mengambil dari mereka.
 • Hak-hak ini dijamin di bawah undang-undang antarabangsa .
 • Rakyat mempunyai hak untuk mempunyai kepercayaan sendiri, dan untuk mengatakan dan menulis apa yang di fikirkan.
 • Tiada siapa yang boleh memberitahu anda apa yang anda perlu berfikir, beragama dan berkata atau tidak berkata
 • Ada kebebasan agama. Semua orang bebas untuk memilih agama mereka sendiri dan untuk menyembah dan mengamalkan agama mereka sebagaimana sepatutnya - Berdasarkar undang-undang negara. Malaysia undang-undang telah mneyatakan Agama rasmi adalah islam.
 • Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri , bersama-sama dengan ahli-ahli kumpulan mereka , walaupun kumpulan mereka adalah minoriti.
 • Ada kebebasan dan pluralisme dalam media massa.
 • Kita boleh memilih antara pelbagai sumber berita dan pendapat untuk membaca sama ada akhbar, mendengar radio, dan menonton di televisyen.
 • Anda mempunyai hak untuk mengaitkan dengan orang lain , dan untuk membentuk dan menyertai sesuatu organisasi pilihan anda sendiri , termasuk kesatuan sekerja.
 • Anda bebas untuk bergerak didalam  negara ini , dan jika anda mahu,boleh juga meninggalkan negara ini.
 • Anda bebas untuk bergerak negara ini , dan jika anda mahu, untuk meninggalkan negara ini.
 • Walau bagaimanapun , semua orang mempunyai kewajipan untuk menjalankan hak-hak ini secara aman, dengan menghormati undang-undang dan hak-hak orang lain.
Kedaulatan Undang-Undang


 • Demokrasi adalah satu sistem peraturan yang di bentuk oleh undang-undang , bukan oleh individu.
 • Dalam demokrasi , kedaulatan undang-undang melindungi hak-hak rakyat, mengekalkan perintah, dan mengehadkan kuasa kerajaan.
 • Semua warganegara adalah sama di bawah undang-undang. Tiada sesiapa pun boleh didiskriminasi atas dasar bangsa, agama , kumpulan etnik, atau jantina. 
 • Tiada sesiapa pun boleh ditangkap, dipenjarakan, atau dibuang secara sewenang-wenangnya .
 • Jika anda ditahan, anda mempunyai hak untuk mengetahui pertuduhan terhadap kamu, dan dianggap tidak salah sehingga dibuktikan salah menurut undang-undang.
 • Sesiapa didakwa dengan jenayah mempunyai hak untuk perbicaraan dengan adil , cepat, dan terbuka oleh suatu mahkamah dan tidsk berat sebelah.
 • Tiada sesiapa pun boleh dikenakan cukai atau didakwa kecuali oleh undang-undang yang ditubuhkan lebih awal.
 • Tiada sesiapa pun yang boleh  mengatasi undang-undang, walaupun dia  seorang raja atau presiden sebuah kerajaan yang dipilih .
 • Undang-undang ini adalah baik, adil , dan dikuatkuasakan secara konsisten, oleh mahkamah yang bebas daripada jabatan kerajaan yang lain .
 • Penyeksaan serta kekejam dan tidak berperikemanusiaan adalah dilarang .
 • Kedaulatan undang-undang meletakkan had ke atas kuasa kerajaan. Tiada seorang pun pegawai kerajaan boleh melanggar had ini.
 • Tiada pemerintah , menteri, atau parti politik boleh memberitahu hakim bagaimana untuk membuat keputusan sesuatu kes.
 • Pemegang jawatan tidak boleh menggunakan kuasa mereka untuk memperkayakan diri mereka sendiri. Mahkamah yang bebas dan tidak terima komisen bagi menghukum rasuah, tidak kira siapa yang melakukan 
Had dan Keperluan bagi Demokrasi

 • Jika demokrasi adalah untuk bekerja , Rakyat perlu mengambil bahagian bagi melaksanakan hak mereka. Mereka juga perlu mematuhi prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kelakuan demokratik tertentu.
 • Rakyat mesti menghormati undang-undang dan menolak keganasan . Tiada apa-apa yang perlu mewajarkan menggunakan keganasan terhadap musuh-musuh politik mereka, hanya kerana kita tidak bersetuju dengan mereka.
 • Setiap warganegara mesti menghormati hak rakyat rakan-rakan mereka, dan maruah mereka sebagai manusia.
 • Tiada siapa yang harus mengutuk seorang musuh politik sebagai jahat dan tidak sah , hanya kerana mereka mempunyai pandangan yang berbeza .
 • Rakyat harus mempersoalkan keputusan kerajaan, tetapi tidak menolak kuasa kerajaan .
 • Setiap kumpulan mempunyai hak untuk mengamalkan budaya dan mempunyai beberapa kawalan ke atas hal ehwal sendiri, tetapi setiap kumpulan perlu menerima bahawa ia adalah sebahagian daripada sebuah negara demokratik .
 • Apabila anda menyuarakan pendapat anda , anda juga perlu mendengar pandangan orang lain, walaupun orang yang anda dengar tidak bersetuju dengan anda . Setiap orang mempunyai hak untuk didengar.
 • Jangan terlalu yakin bagi kebetulan pandangan anda bahawa anda menolak untuk melihat apa-apa pendapat dalam kedudukan yang lain. Kepentingan yang berbeza dan pandangan  perlu Pertimbangkan .
 • Apabila anda membuat tuntutan , anda perlu memahami bahawa dalam demokrasi, ia adalah mustahil untuk semua orang untuk mencapai segala apa yang mereka mahu.
 • Demokrasi memerlukan kompromi . Kumpulan dengan minat dan pendapat yang berbeza perlu bersedia untuk duduk dengan satu sama lain dan berunding.
 • Dalam demokrasi , satu kumpulan tidak sentiasa menang segala-galanya yang ia mahu. Kombinasi yang berlainan didalam kumpulan menang pada isu-isu yang berbeza. Lama kelamaan, semua orang akan menang sesuatu.
 • Jika satu kumpulan sentiasa dikecualikan dan gagal untuk didengar, ia boleh berubah terhadap demokrasi dalam kemarahan dan kekecewaan.
 • Semua orang yang bersedia untuk mengambil bahagian secara aman dan menghormati hak orang lain perlu ada didalam negara yang di takbirkan.
Di atas ini serba sedikit tentang demokrasi, yang di petik dari sumber University for Humanistic Studies.

Tiada ulasan: