zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: SLEPT analisisgoogle0d30047a50102498.html

Ahad, 30 Mac 2014

SLEPT analisis


Assalamuikum, kali ini admin akan ceritakan pula pasal satu lag anilisis yang biasa digunakan didalam mencari kelamahan dan kelebihan didlm sesuatu perniagaan itu. Sebelum ini admin dah ceritakan pasal SWOT analisis, PESTEL analisis, kali ini admin nak ceritakan pasal SLEPT analisis pula, memangdangkan admin rajin sikit hari ini, so admin terjemahkann didalam bahasa ibunda admin, Selamat beramal semua.SLEPT ANALISIS

Apkah yang dimaksudkan dengan SLEPT analisis? Tafsiran dan difinasinya terletak didalam perkataan SLEPT itu sendiri.

S: Sosial

L: Legal
E: Enviromantal dan ethica
P: Poitical
T: TechnologySemua ini adalah faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perjalanan sesebuah perniagaan itu. 


FAKTOR SOSIAL
Faktor Sosial yang utama, yang  memberi kesan kepada perniagaan adalah Demografi.
Demografi merupakan satu kajian tentang penduduk. 
Ada dua bahagian yang berkaitan dengan perniagaan:

a) Populasi yang bekerja
Mereka yang berumur diantara 16 - 65 tahun sahaja yang berkerja.
Ini adalah amat penting bagi sesebuah firma, bagi menentukan jumlah bilangan pekerja di firma mereka

b)Populasi
Jumlah penduduk yang tinggal didalam sesebuah negara mahupun tempatan.
Perubahan populasi akan menentukan dengan jelas sesuatu permintaan itu FAKTOR LEGAL/UNDANG-UNDANG

Perniagaan perlu dijalankan dengan mengikut undang-undang.
Didalam negara Malaysia terdapat beberapa undang-undang antaranya
1) Undang-undang civil
2) Undang-undang jenayah
3) Undan-undang syariah (islam)

Undang-undang di bentuk oleh sesebuah kerajaan itu bagi mengawal dan juga menjaga hak -hak pengguna.

FAKTOR ENVIRONMENTAL/ PERSEKITARAN

Pernigaan yang dijalankan akan sentiasa menangung kos dan juga keutungan daripada aktiviti yang dijalankan oleh perniagaan mereka.
Terdapatnya jumlah kos yang besar daripada keuntung perniagaan yang di tanggung oleh masyarakat persekitaran.
Kos yang lebis luas dan manaafat di panggil externalities boleh jadi +ve atau pun -ve.
Oleh itu kita boleh juga menyatakan bahawa:
Kos swasta:kos yang berkaitan dengan pengeluaran produk 
Manfaat Peribadi: biasanya keuntungan yang dibuat oleh perniagaan 
Luaran negatif: kos yang dibayar oleh masyarakat 

Luaran yang positif: Keuntungan manfaat oleh masyarakat, misalnya pekerjaan baru
Dengan menambah kesemua kos dan faedah bersama-sama ianya juga dapat mengira kos sosial juga faedahnya.

ENVIRONMENTAL COST  / KOS PERSEKITARAN
ENVINRONMENTALISTS adalah berkaitan dengan mengawal luaran negatif daripada masuk kedalam perniagaan.
ini mungkin termasuk: 

  • pencemaran udara 
  • pencemaran air 
  • kesesakan dan bunyi 
  • Pemusnahan persekitaran yang 
  • pelupusan sisa
Mengawal kos alam sekitar

Kerajan akn cuba untuk mengawal kos alam sekitar
selain undang-undang (tindakan udara bersih) terdapat beberapa pilihan         1-taxion 
kerajaan boleh membuat pembuat pencemaran itu  membayar 
cukai contohnya cukai tanah dan  cukai bahan api 
2 - Subsidi 
boleh diberikan kepada firma yang mengambil skim mesra alam 
3 - permit pencemaran 
membolehkan firma untuk menghasilkan jumlah yang tertentu bagi menghasilkan  pencemaran, ini digunakan di usa 
4 - pendidikan 
kerajaan akan cuba untuk menyedarkan orang ramai tentang isu-isu yang berkaitan dengan pencemaranFAKTOR ETHIC / ETIKA

Etika bermaksud: satu set prinsip-prinsip sosial yang mengawal atau mempengaruhi bagaimana kita berkelakuan
Ini bermakna bahawa mungkin ada isu, selain daripada keuntungan, yang boleh memberi kesan kepada keputusan yang dibuat oleh perniagaan.

Apakah gangguan yang menjadi etika ?

Publisiti yang baik 
-etika boleh dilihat sebagai alat pemasaran 

Penambahan jualan 
- Ini boleh berlaku kerana publisiti yang baik, dan boleh membawa kepada keuntungan meningkat. 

Kandungan pekerja 
-Pekerja mungkin lebih bahagia dan sebagainya bekerja lebih keras 
- Pekerja bahagia cenderung untuk kekal dalam pekerjaan merekaFAKTOR POLITICAL/ POLITIK

Sebarang erubahan kerajaan di sesebuah negara akan menjejaskan imbangan politik di negara itu dan oleh itu memberi impak kepada perniagaan.
FAKTOR TECHNOLOGYCAL/TEKNOLOGY

TEKNOLOGI sentiasa berubah, dan perniagaan hendaklah mengurus dan menggabungkan teknologi baru untuk terus hidup. 
- Internet telah menunjukkan bahawa firma-firma yang mengabaikan risiko teknologi telah mengasingkan pelanggan. 

Tetapi melabur dalam teknologi adalah mahal, dan firma mesti membelanjakan wang mereka dengan bijak. 
Perniagaan yang melabur dalam penyelidikan dan pembangunan selalunya boleh mendapat kelebihan yang besar.Tiada ulasan: