zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: Entry Strategy (strategi melabur ke luar negara)google0d30047a50102498.html

Isnin, 17 Februari 2014

Entry Strategy (strategi melabur ke luar negara)
Apakah Keputusan Asas Firma apabila membuat keputusan untuk berkembangan di peringkat Global?

Firma yang ingin  berkembang di peringkat antarabangsa perlu membuat keputusan: 
1) Pasaran mana yang perlu dimasuki
2) Apabila sudah masuk , dalam skala apa yang perlu difikirkan
3) Setelah masuk entry mode yang mana perlu digunakan
- mengeksport 
-licensing atau francais untuk sebuah syarikat di negara tuan rumah 
-mewujudkan usahasama dengan syarikat tempatan 
-mewujudkan anak syarikat milik penuh yang baru 
-memperolehi perusahaan yang ditubuhkan


Ciri-ciri yang bagaianakah firma perlu masuk di dalam pasaran asing: 
pemilihan pasaran asing akan bergantung kepada potensi keuntungan jangka panjang 

Pasaran yang menggalakkan: 
stabil politik 
mempunyai sistem pasaran bebas 
mempunyai kadar inflasi yang rendah 
mempunyai hutang sektor swasta yang rendah 

pasaran yang kurang wajar: 
adalah politik tidak stabil 
mempunyai ekonomi campuran atau arahan 
mempunyai tahap berlebihan pinjaman 
pasaran juga lebih menarik apabila produk yang berkenaan tidak boleh didapati secara meluas dan memuaskan keperluan yang tidak dipenuhi

Bilakah  firma perlu memasuki pasaran asing: 
Apabila Satu pasaran yang menarik dikenal pasti, firma itu perlu mengambil kira masa masuk 
kemasukan awal apabila firma memasuki pasaran asing sebelum firma asing lain 
kemasukan adalah lewat apabila firma itu memasuki pasaran selepas firma telah ditubuhkan firma pesaing di pasaran

Masa untuk Masuk (Timing of Entry)

Kelebihan penggerak pertama:

Terlepas daripada pesaingan dan mengambil kesempatan terhadap permintaan
Membina jumlah jualan. 
Bergerak ke bawah keluk pengalaman sebelum pesaing dan 
mencapai kelebihan kos. 
Membuat peralihan kos

Kelemahan penggerak utama: 
Penggerak kelemahan Pertama 
kos perintis. 
Perubahan dalam dasar kerajaan.

Skala Kemasukan dan Strategik komitmen / Scale of Entry and Strategic Commitments
Komitmen strategik metupakan Satu keputusan yang mempunyai kesan jangka panjang dan sukar untuk berbalik.

Kemasukan berskala besar::

Plus:
Komitmen sumber yang ketara. 
Lebih mudah untuk menarik pelanggan (akan kekal dalam pasaran). 
Boleh menyebabkan pesaing untuk memikirkan semula kemasukan pasaran.

Minus:
Kurang sumber untuk melakukan di tempat lain. 
Boleh membawa kepada respons kompetitif asal


Apa yang mempengaruhi pilihan kaedah masuk
beberapa kesan faktor pilihan mod kemasukan termasuk: 
- Kos pengangkutan 
- Halangan perdagangan 
- Risiko politik 
- Risiko ekonomi 
- Kos 
- Strategi firma 
mod yang optimum berbeza mengikut keadaan - apa yang masuk akal untuk satu syarikat mungkin tidak masuk akal untuk satu lagi syarikat.

Mengapa perlu  masukkan Pasaran asing awal:

Kelebihan penggerak pertama termasuk
Keupayaan pesaing untuk menggagalkan dengan menubuhkan nama jenama yang kukuh.

Keupayaan untuk membina jumlah jualan dan menggilas lengkung experiance menjelang saingan dan mendapat kelebihan lebih  kos pesaing kemudian 

Keupayaan untuk mewujudkan beralih kos yang mengikat pelanggan ke dalam produk atau perkhidmatan sehingga sukar untuk masuk kemudian untuk memenangi perniagaan.

Kelemahan pengerak utama termasuk
Kos Perintis -timbul apabila sistem perniagaan asing hadapan begitu berbeza bahawa dalam pasaran luar negara, bahawa firma itu perlu menumpukan banyak masa, usaha dan perbelanjaan untuk mempelajari peraturan perniagaan di negara asing

Mengapa Masukkan Pasaran Luar lewat?
Kelemahan penggerak lewat  termasuk: 
-kos perintis - timbul apabila sistem perniagaan asing adalah begitu berbeza daripada yang di pasaran tempatan firma,  bahawa firma itu perlu menumpukan banyak masa, usaha dan luas untuk mempelajari peraturan perniagaan pasaran.

-kos kegagalan perniagaan disebabkan kejahilan daripada persekitaran yang asing, membuat beberapa kesilapan utama 
-kos mempromosi dan mewujudkan penawaran produk, termasuk kos mendidik pelanggan

Pada  skala mana yang perlu firma memasuki pasaran asing? 
- Selepas memilih negara yang merupakan pasaran untuk di masuki dan masa kemasukan, firma perlu membuat keputusan pada skala kemasukan pasaran 
-memasuki pasaran asing pada skala betul amat penting adalah komitmen strategik utama yang mengubah perminan pasaran yang kompetitif 
-firma yang memasuki pasaran pada skala yang betul,  penting membuat komitmen strategik untuk pasaran. keputusan mempunyai kesan jangka panjang dan amat sukar untuk kembali ke pada keadaan asal 
-pada skala yag kecil  mempunyai kelebihan yang membolehkan firma untuk belajar tentang pasaran asing pada masa yang sama menghadkan pendedahan firma untuk pasaran yang sedia ada

Adakah terdapat jalan yang Betul untuk memasuki Pasaran Asing?
Jawapanya tidak, tidak ada keputusan yang tepat apabila membuat keputusan yang pasaran untuk memasuki, dan masa dan skala kemasukan - hanya keputusan yang berkaitan dengan tahap risiko yang berbeza dan ganjaran yang di perolehi.

Bagaimana firma boleh Masukkan Pasaran Asing? 
Ini adalah enam cara yang berbeza untuk memasuki pasaran asing: 

1) Langkah pertama Mengeksport-biasa bagi firma-firma pembuatan banyak 
- Kemudian, firma boleh beralih ke mod lain 

2) projek Turnkey - kontraktor mengendalikan setiap butir-butir projek untuk pelanggan luar negara, termasuk melatih kakitangan operasi 
- Setelah kontrak selesai, pelanggan asing menyerahkan kunci kepada sebuah kilang yang sedia untuk beroperasi sepenuhnya. 

3)  Licensing - pemberi lesen memberikan hak-hak kepada harta intelek mereka ,  kepada pemegang lesen bagi tempoh masa yang ditetapkan, dan sebagai balasan, menerima bayaran royalti daripada pemegang lesen. 
- Paten, ciptaan formula, proses, reka bentuk, hak cipta, tanda dagangan

4) Francais - satu bentuk khusus pelesenan di mana francais tidak hanya menjual harta tidak ketara kepada pemegang francais, tetapi juga menegaskan maksud utama  pemegang francais bersetuju untuk mematuhi peraturan yang ketat tentang bagaimana ia menjalankan perniagaan 
- Digunakan terutamanya oleh firma perkhidmatan 

5) usaha sama dengan negara tuan rumah - sebuah firma yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih firma sebaliknya bebas 
- Kebanyakan perkongsian bisnes adalah 50:50 perkongsian 

6) anak syarikat milik penuh - firma memiliki 100 prcents stok 
- Menubuhkan operasi baru 
- Memperoleh sebuah firma 

Mengapa Pilih Mengeksport 
kelebihan: 
Boleh membantu mencapai keluk pengalaman dan ekonomi lokasi. 
Ia mengelakkan kos menubuhkan operasi pembuatan tempatan 

Kelemahan: 
Boleh bersaing dengan pengeluar lokasi kos rendah. 
Kemungkinan kos pengangkutan yang tinggi. 
Halangan tarif. 
Kekurangan kemungkinan kawalan ke atas wakil pemasaran. 
ejen di negara asing mungkin tidak bertindak dalam kepentingan pengeksport terbaik

Mengapa Pilih Projek Turnkey? 
Kontraktor bersetuju untuk mengendalikan setiap terperinci projek untuk pelanggan asing.

kelebihan: 
-Boleh mendapat pulangan ke atas aset yang berguna
-Kurang berisiko daripada FDI konvensional. 
- adalah cara untuk mendapatkan pulangan ekonomi daripada pengetahuan yang diperlukan untuk memasang dan menjalankan proses teknologi kompleks 

kelemahan: 
-Tiada faedah jangka panjang di negara asing. 
-Boleh menghasilkan pesaing. 
-jika proses techonology firma adalah sumber kelebihan daya saing, kemudian menjual produck adalah mengenai teknologi ini, ianya merupakan pemikiran satu projek turnkey juga menjual kelebihan daya saing kepada pesaing berpotensi dan / atau sebenar 
-kelebihan daya saing dan juga

Mengapa memilih licensing ?

kelebihan: 
-Mengurangkan kos pembangunan dan risiko menubuhkan syarikat asing. 
-Modal kekurangan untuk usaha. 
-Pasaran yang tidak dikenali atau politik tidak menentu 
-Mengatasi halangan pelaburan terhad. 
-Lain-lain boleh membangunkan aplikasi perniagaan harta tak ketara. 
-firma itu boleh mengambil kesempatan ke atas peluang-peluang pasaran tanpa membangunkan aplikasi tersebut sendiri


kelemahan: 
-Kekurangan kawalan. 
Persilangan perlesenan sempadan mungkin sukar. 
-Mewujudkan pesaing 
-firma tidak mempunyai kawalan yang ketat diperlukan untuk merealisasikan keluk pengalaman dan lokasi ekonomi 
-keupayaan firma untuk menyelaraskan langkah strategik di seluruh negara adalah terhad hak milik (atau tidak ketara) Aset boleh hilang
 -untuk mengurangkan risiko ini, firma boleh menggunakan perjanjian pelesenan silang

Mengapa Pilih Francais? 


kelebihan: 
-Mengurangkan kos dan risiko menubuhkan perusahaan. 
-firma dengan cepat boleh membina kehadiran global. 

kelemahan: 
-Boleh melarang pergerakan keuntungan dari satu negara untuk menyokong operasi di negara lain. 
Kualiti kawalan. 
ia menghalang keupayaan firma untuk mengambil keuntungan daripada satu negara untuk menyokong serangan kompetitif. 
-jarak geografi firma itu daripada francaisi boleh membuat sukar untuk mengesan kualiti

Mengapa memilih Usaha sama? 


kelebihan: 
Kos-Dikongsi / risiko dengan rakan kongsi. 
-Mengurangkan risiko politik. 
-firma mendapat manfaat daripada pengetahuan rakan kongsi tempatan sebanyak keadaan tempatan, budaya, bahasa, sistem politik dan sistem perniagaan. 
-kos dan risiko membuka pasaran asing dikongsi bersama 
-mereka memenuhi pertimbangan politik untuk masuk pasaran 

kelemahan: 
- Risiko memberikan kawalan teknologi untuk rakan kongsi. 
-Mubgkin tidak sedar keluk pengalaman atau ekonomi lokasi. 
- Pemilikan Dikongsi boleh membawa kepada konflik. 
-firma risiko memberi kawalan teknologi kepada rakan kongsi secara amnya
-firma mungkin tidak mempunyai kawalan yang ketat untuk merealisasikan keluk pengalaman atau lokasi ekonomi. 
- Perkongsian pemilikan boleh membawa kepada konflik dan peperangan untuk kawalan jika matlamat dan objektif berbeza atau perubahan dari masa ke masa


Memilih Mod Entry

Technological Know-How/Pengetahuan teknologi
- Anak syarikat milik penuh, kecuali: 
1. Venture distrukturkan untuk mengurangkan risiko kerugian teknologi. 
2. Kelebihan teknologi adalah sementara. Kemudian pelesenan atau usahasama .

Management Know-How/Pengatahuan Pengurusan
Francais, anak-anak syarikat 
(dimiliki sepenuhnya atau bersama meneroka).

Pressure for Cost Reduction / Tekanan untuk mengurangkan kos
Gabungan mengeksport dan anak syarikat milik penuh.

Mewujudkan anak syarikat milik sepenuhnya Green-field atau Acquisition?

Acquisition ;
Pro: 
Cepat untuk melaksanakan. 
Terlepas pesaing. 
Mungkin kurang berisiko. 

Con: 
sering menghasilkan keputusan mengecewakan. 
Overpay bagi firma. 
Terlalu yakin terhadap penciptaan nilai (keangkuhan). 
Pertembungan budaya. 
Masalah dengan cadangan sinergi.

Green-field :
Pro: 
Boleh membina anak syarikat jika mahu 
Mudah untuk ditubuhkan
rutin operasi. 

con: 
Lambat untuk ditubuhkan
Berisiko. 
di dahulu oleh pesaing yang agresifTiada ulasan: