zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: THEORY RICARDO TENTANG COMPARATIVE ADVANTAGE / KELEBIHAN DAYA SAINGgoogle0d30047a50102498.html

Rabu, 22 Januari 2014

THEORY RICARDO TENTANG COMPARATIVE ADVANTAGE / KELEBIHAN DAYA SAING

Inilah pakcik Ricardo yang memperkenalkan teory Compatative advantage

Pada tahun 1817, David Ricardo, seorang pakar ekonomi politik Inggeris, menyumbang teori kelebihan di dalam bukunya 'Prinsip Ekonomi Politik dan Cukai. Ini teori kelebihan, juga dikenali sebagai teori kos perbandingan, dianggap sebagai teori klasik perdagangan antarabangsa. 

     Menurut teori klasik perdagangan antarabangsa, setiap negara akan menghasilkan komoditi mereka untuk pengeluaran di mana ia adalah yang paling sesuai dari segi kualiti khazanah semula jadi iklim tanah, ertinya pengangkutan, modal, dan lain-lain akan menghasilkan komoditi ini melebihi keperluan sendiri dan akan bertukar-tukar lebihan dengan import barangan dari negara-negara lain untuk pengeluaran di mana ia tidak sesuai atau yang tidak boleh menghasilkan sama sekali. Oleh itu, semua negara-negara menghasilkan dan mengeksport komoditi di mana mereka mempunyai kelebihan kos dan mengimport komoditi di mana mereka mempunyai kelemahan kos.

Types of Cost Difference in Production( Jenis-jenis Kos Perbezaan dalam Pengeluaran)


Ahli ekonomi ini memberitahu  tentang tiga jenis perbezaan kos dalam pengeluaran, adalah

1)Perbezaan kos mutlak, (Absolute cost difference)

2)Perbezaan kos sama (Equal cost difference)
3)Perbezaan kos perbandingan.(Comparative cost difference)


1. Absolute Cost Differences ( Perbezaan kos mulak):-

      Adam Smith dalam bukunya 'Kekayaan Negara' berhujah bahawa perdagangan antarabangsa adalah berfaedah untuk semua negara-negara yang mengambil bahagian hanya jika mereka menikmati perbezaan mutlak dalam kos pengeluaran komoditi itu yang jika  mereka pakar. Seperti dalam kes individu di mana setiap pakar dalam pengeluaran komoditi di mana dia mempunyai keunggulan benar-benar dari segi kos, begitu juga setiap negara mengkhusus dalam pengeluaran barang-barang berdasarkan kelebihan mutlak. 
Prinsip perbezaan mutlak dalam kos dapat dijelaskan dengan bantuan jadual diberikan di bawah. Mari kita anggap bahawa kita mempunyai 2 negara, I dan II mengkhususkan diri dalam pengeluaran bagi X dan Y.

Di negara I buruh satu hari menghasilkan 20x atau 10y. Kadar pertukaran dalaman adalah 2: 1. Di negara II, buruh satu hari menghasilkan 10x atau 20y yang memberikan kita kadar pertukaran dalam negeri 1: 2. Negara I mempunyai kelebihan mutlak dalam pengeluaran X (20> 10) dan negara II di Y (10 <20). Jika negara-negara ini memasuki ke dalam perdagangan dengan pertukaran antarabangsa 1 1, kedua-dua negara akan mendapat manfaat. Negara I akan mempunyai 1y untuk 1x berbanding 1/2y untuk 1x dalam negara. Begitu juga negara II akan mempunyai 1x untuk 1y berbanding 1/2x untuk 1y dalam negara. 
Berdasarkan contoh ini, menurut Adam Smith, ia boleh menegaskan bahawa perdagangan antarabangsa untuk memberi manfaat, setiap negara mesti menikmati perbezaan mutlak dalam kos pengeluaran.

2. Equal Difference in Cost (Perbezaan kos sama) :-
     Untuk mengukuhkan hujahnya memihak kepada perbezaan mutlak dalam kos menegaskan bahawa perdagangan tidak mungkin jika negara-negara beroperasi di bawah perbezaan sama dalam kos dan bukannya perbezaan mutlak.    Jadual di atas memberikan kita 2x kadar pertukaran dalaman: 1y dalam kedua-dua buah negara. Sejak nisbah pertukaran antara X dan Y dalam kedua-dua negara adalah sama; seorang pun daripada mereka akan mendapat manfaat dengan memasukkan ke dalam perdagangan antarabangsa.

Berdasarkan contoh ini, menurut Adam Smith, untuk perdagangan antarabangsa sebagai negara bermanfaat mesti menikmati perbezaan mutlak dalam kos. Perdagangan tidak akan berlaku apabila perbezaan kos adalah sama.

3. Comparative Difference in Cost (Perbezaan kos perbandingan) :-
     David Ricardo bersetuju bahawa perbezaan mutlak dalam kos memberikan alasan yang jelas untuk perdagangan berlaku. Beliau, bagaimanapun, pergi lebih jauh untuk berhujah bahawa walaupun negara mempunyai kelebihan mutlak dalam pengeluaran kedua-dua komoditi ia memberi manfaat untuk negara yang pakar dalam pengeluaran komoditi di mana ia mempunyai kelebihan yang lebih besar. Negara lain boleh dibiarkan kepada pakar dalam pengeluaran komoditi di mana ia mempunyai kurang kelebihan. Menurut Ricardo intipati untuk perdagangan antarabangsa bukan perbezaan mutlak dalam kos tetapi perbezaan perbandingan kos.


Ricardo's Theory of Comparative Advantage 

     Teori David Ricardo mennyatakan bahawa perkara-perkara lain adalah sama,  negara cenderung untuk pakar dalam mengeksport dan  komoditi dalam pengeluaran di mana ia mempunyai kelebihan kos maksimum perbandingan atau kelemahan perbandingan minimum. Begitu juga import negara akan barang-barang yang mempunyai kelebihan kos yang agak kurang perbandingan atau kelemahan yang lebih besar.

1. Andaian Ricardo 
Ricardo menjelaskan teorinya dengan bantuan andaian berikut: - 
1)Terdapat kedua-dua negara dan dua komoditi. 
Terdapat persaingan yang sempurna dalam kedua-dua komoditi dan pasaran faktor. 
Kos pengeluaran dinyatakan dari segi iaitu buruh nilai sesuatu komoditi diukur dari segi tenaga buruh / hari diperlukan untuk menghasilkannya. Komoditi juga bertukar-tukar atas dasar tenaga buruh setiap yang baik.

Buruh adalah satu-satunya faktor pengeluaran yang lain daripada sumber semula jadi. 
Buruh adalah homogen iaitu sama dalam kecekapan, di negara tertentu. 
Buruh adalah betul-betul mudah alih dalam negara tetapi dengan sempurna bergerak di antara negara. 
Terdapat perdagangan bebas iaitu pergerakan barangan antara negara-negara tidak dihalang oleh mana-mana sekatan. 

Pengeluaran adalah tertakluk kepada pulangan berkadar tetap. 
Tidak ada perubahan teknologi. 
Perdagangan antara kedua-dua negara berlaku pada sistem tukar barang. 
Pekerjaan sepenuhnya wujud di kedua-dua negara. 
Tiada kos pengangkutan.

2. Contoh Ricardo 
Berdasarkan andaian di atas, Ricardo menjelaskan teori perbezaan kos perbandingan beliau, dengan mengambil contoh England dan Portugal sebagai dua negara & Wain dan Kain sebagai dua komoditi. 

Seperti yang ditunjukkan dalam andaian, kos diukur dari segi jam buruh. Prinsip kelebihan dinyatakan dalam jam buruh oleh jadual berikut.


Portugal memerlukan kurang jam kerja bagi kedua-dua wain dan kain. Satu unit wain di Portugal dihasilkan dengan bantuan 80 jam buruh seperti di atas 120 jam buruh yang diperlukan di England. Dalam kes kain juga, Portugal memerlukan kurang tenaga buruh daripada England. Dari ini, ia boleh dikatakan bahawa tidak ada keperluan untuk perdagangan Portugal menghasilkan kedua-dua komoditi pada kos yang lebih rendah. Ricardo bagaimanapun cuba untuk membuktikan bahawa Portugal berdiri untuk mendapatkan oleh pakar dalam komoditi itu di mana ia mempunyai kelebihan perbandingan yang lebih besar. Kelebihan kos perbandingan Portugal boleh dinyatakan dari segi nisbah kos.

Nisbah kos menghasilkan Wain dan Kain


Portugal mempunyai kelebihan kos pengeluaran yang lebih rendah dalam kedua-dua  wain dan kain. Walau bagaimanapun perbezaan kos, iaitu kelebihan perbandingan adalah lebih besar dalam pengeluaran wain (1,5-0,66 = 0.84) berbanding kain (1,11-0,9 = 0.21). 
Malah di segi bilangan mutlak hari buruh Portugal mempunyai kelebihan yang besar dalam wain, iaitu, 40 buruh kurang daripada England berbanding dengan kain di mana perbezaan hanya 10, (40> 10). Sewajarnya Portugal adalah pakar dalam pengeluaran wain di mana kelebihan perbandingannya adalah lebih besar. England mengkhusus dalam pengeluaran kain di mana kelemahan perbandingan adalah kurang daripada dalam wain.

Faedah Kos Perbandingan Kedua-dua Peserta

Biar kami terangkan perdebatan Ricardian bahawa kedua-dua faedah kos perbandingan peserta, walaupun salah seorang daripada mereka mempunyai kelebihan kos yang jelas dalam kedua-dua komoditi. Untuk membuktikannya, mari kita kira nisbah pertukaran dalaman.


Biarlah kita menganggap ini adalah 2 negara yang masuk ke dalam perdagangan pada kadar pertukaran antarabangsa 
Pada kadar ini, England pakar dalam kain dan mengeksport satu unit kain mendapat satu unit wain. Di Negaranya ia diperlukan untuk memberi 1.2 unit kain untuk satu unit wain. Oleh itu England akan mendapat  keuntungan 0.2 kain iaitu wain adalah lebih murah dari Portugal sebanyak 0.2 unit kain.
Begitu juga Portugal mendapat satu unit kain dari England untuk unit satunya wain berbanding 0.89 kain di Negaranya itu mendapat kain tambahan 0.11 . Di sini kedua-dua England dan Portugal keuntungan dari perdagangan iaitu England memberikan 0.2 kurang kain untuk mendapatkan satu unit wain dan Portugal mendapat 0.11 lebih kain untuk satu unit wain.
Dalam contoh ini , Portugal mengkhusus dalam wain di mana ia mempunyai kelebihan yang lebih besar meninggalkan kain untuk England di mana ia mempunyai kurang kelemahan perbandingan.
Teori kos ini menyatakan  perbandingan akan menyatakan bahawa setiap negara menghasilkan & mengeksport barang-barang di mana mereka menikmati kelebihan kos & mengimport barang-barang yang menderita kelemahan kos.

Sumber : Teory of Ricardo

Tiada ulasan: